Biografija

Jan Bačur

Jan Bačur

Jan Bačur rođen je 22.10. 1937 god. u Padini, u seljačkoj porodici. Završio je osnovnu školu u rodnoj Padini, malu maturu u Kovačici i srednju upravnu školu u Beogradu.Počeo je da slika davne 1950 god. kada se prestavio jos sa dvojicom slikara široj javnosti i ta godina mu je priznata za početak bavljenja slikarstvom. U mladosti bio je aktivan fudbaler i bio je zaposlen u Mesnoj kancelariji njegove rodne Padine, kao matičar. Sve vreme je slikao ali intenzivnije je počeo 1979.god. a u 1985. god. imao je prvu samostalnu izložbu u Kovačici, kada su ga i primili za stalnog člana Galerije naivnog slikarstva u Kovačici, čiji je i danas član i redovno tamo izlaže svoje radove. Do sada je imao 50 samostalnih izložba, 37 u Srbiji, 12 u Slovačkoj i jednu u Češkoj. Mnogo više zajedničkih sa Padinskim i Kovačičkim slikarima u zemlji i celom svetu. Talent za slikarstvo nasledio je rođenjem od svoje majke i godinama je usavršavao. Njegov putokaz koji je na početku izabrao, nazvao je ” Zavičaj” i iz njega crpi sve motive za svoje slike sve do danas. Izradio je svoj vlastiti slikarski rukopis. Interesovalo ga je sve što se zbivalo u dalekoj prošlosti, kada se živelo i radilo bez mehanizacije. Svoj 50. godišnji slikarski put obeležio je 2004.god monografijom, koja ima 246 str. urađena u punom koloru i napisana- prevedena je na tri jezika, slovačkom, srpskom i engleskom. U njoj se nalaze 22 autora teksta, koji su pisali o njegovom slikarskom stvaralaštvu. Puno reprodukcija, grafika i fotodokumentarni deo knjige, koji obeležava njegov dugačak slikarski put. Njegova monografija se može kupiti u njegovom ateljeu po ceni od 20€. ” Sada kad već imam 75 godina, ne napušta me inspiracija za nove slike, pošto kroz 2465 slika, koje sam do sada naslikao, nisam rekao sve i zbog toga, čekajući na mene nove slike iz moje prošlosti i o mom zavičaju. ” – rekao je nam sam autor.

Kontakt:

Jan Bačur
26215 Padina- Srbija
Lenjinova 30.
tel. 013/ 667- 080

Za sve koji ne govore srpski jezik mogu kontaktirati preko mene gospodina Jana Bacura (For those who do not speak the Serbian language can contact me through the English painter Mr. Jan Bacura):

prof. Darko Lazic
mob. 064/26-26-497
E-mail: motornavozila@yahoo.com
Facebook: https://www.facebook.com/#!/darko.lazic
Skype name:  darkol16